Første spadestikk i Lurabyen

Ordføreren i Sandnes  Stanley Wirak foretok tirsdag 12. mai det offisielle spadestikket for Rundeskogen bo- og aktivitetssenter.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

lurabyen - spadestikk 016.jpg

Representanter fra eier, entreprenører, brukere og politikere var tilstede på senansen. Først ønsket Knut Sand i Lurabyen velkommen og fortalte om realiseringen av prosjektet. Han skrøt av en modig reguleringsplan og en veldig rask og god saksbehandling. Ordføreren var også veldig fornøyd med rask behandling av reguleringsplanen. Han poengterte at BOAS er satsingsområde nr. 1 i dag i Sandnes. Når sykehjemmet står ferdig 31/12 2016 har Sandnes kommune 100 % sykehjemsdekning.

lurabyen - spadestikk 009.jpg

Prosjektet har en stor kjelleretasje som parkeringsanlegg for 313 biler. Første etasje er næringsdel med forretninger og servicetilbud. Oppå næringsdelen er det fem adskilte blokker over hvorav den ene er sykehjemmet på hele 5400 m2. De andre fire blokkene utgjør tre boligblokker og et næringsbygg. Til sammen utgjør hele byggeprosjektet 50000 m2. På P-taket får vi et park – grøntanlegg på hele 3000 m2. Sykehjemmet får et BOAS med 61 omsorgsplasser, demensavdeling, dagsenter, sanse-hage med mer.

Byggherre er Lurabyen AS. Hent AS, ved Jimmy Quist som prosjektleder og Olav Kåre Myren som anleggsleder, er vår oppdragsgiver for prosjektet som har en verdi for oss på ca. 7 millioner kroner.

Tony Helles blir vår prosjektleder med Geir Birkeland som driftsingeniør, og Rune Skårland som driftsleder. Etter at vi tidligere i år har revet og sanert alle byggene som stod på tomten (Ica, Rieber Thorsen, Haga Buss m.fl.) er vi glade for å få denne kontrakten.

lurabyen - spadestikk 015.jpg