Første spadestikk på Røyrmyra vindpark

I dag tok ordfører i Hå kommune, Mons Skrettingland, første spadestikk på Varhaug.

røyrmyra vindpark 0101.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

Røyrmyra vindpark skal nå bygges på Høga Håland ovenfor Varhaug sentrum. Allerede på slutten av 1800-tallet stod her faktisk en vindmaskin som produserte kraft. Grunneier er Anne Marie og Svein Håland. Utbygger er Norsk Vind Energi AS. Stabile og gode vindforhold vil gi omlag 7,5 GWh årlig. De tre vindturbinene vil produsere strøm som tilsvarer ca 400 husstander.

Vi har kontrakten i hovedentreprise for Norsk Vind Energi med Skanska som vår underentreprenør. Verdien av vår kontrakt er ca. 8 millioner hvorav Skanska skal ha  ca. 2 mill.

røyrmyra vindpark 017.jpg

Vi bygger ca 1300 lm. veier for de tre vindmøllene som skal på plass nå. Ellers graver og fyller vi opp for møllefundamenter og 3 stk kranoppstillingsplasser på ca 1200 m2 hver. Vi leverer også kabelgrøfter, utvider eksisterende veg og utfører grunnarbeid for trafo, ny avkjørsel mm.  

Arbeidene er i startfasen og skal ferdigstilles ca juni. Håpet er at møllene skal svive i løpet av august.

Sigbjørn Tveiten er vår prosjektleder med Rune Skårland og Kenneth Hodne som driftsledere i forskjellige faser.

røyrmyra vindpark 020.jpg