Fylkesveg 327-kontrakten er signert

Hos fylkesordføreren i strålende høstsol.

Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal mente det nydelige høstværet er en flott start på et spennende og for oss stort prosjekt. Oppdraget er en totalentreprise som går ut på å prosjektere og anlegge gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen på fylkesveg 327, Årsvollveien-Gimramyrvegen. Strekningen er 4 km. Vi skal også utvide 3,5 km av strekningen til 7,5 meters bredde.

Anleggssjefen vår, Jan Erik Ånestad, gleder seg til totalentreprisen som inneholder både prosjektering og anleggsarbeid. Han forteller at vi også skal erstatte eksisterende bru med en ny, og bygge en helt ny bru.

Fylkesordføreren understreket viktigheten av å bruke lærlinger på prosjektet, noe som er vanlig praksis hos oss. Hun er også fornøyd med at det skal legges kabler for høyspent, lavspent og fiber på store deler av strekningen samtidig.

Oppstart på anleggsarbeidene blir i oktober/november, og anleggsperioden blir 13 måneder. Vi gleder oss!

stangeland maskin
Kontrakten ble signert av anleggssjef i Stangeland Maskin, Jan Erik Ånestad og fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal torsdag 14. september.
Her er de som var med på signeringen. Framme fra venstre byggeleder i Statens vegvesen, Ole Wagle Hostvedt, prosjektleder i Statens vegvesen, Per Ove Stokkeland og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Bak fra venstre anleggssjef Jan Erik Ånestad, prosjektleder Tony Helles og prosjektutvikler Glenn Time, alle i Stangeland Maskin.