Galleri Kannik

Vi var med.

Det er gildt å se resultatet av alle de flotte prosjektene vi er med på. Store deler av 2017 jobbet vi med det nye galleriet i Kannik, BGE Contemporary Art.

Oppdragsgiveren vår var Kruse Smith. Vi var mellom 2 og 8 ansatte som jobbet med utlasting av løsmasser, sprengning, fjellsikring, grøfter og utomhusarbeider. Bas Glenn Gramstad forteller entusiastisk om et svært gildt og utfordrende prosjekt. Han trekker fram det gode samarbeidet som preget prosjektet, og da spesielt det gilde samarbeidet med eierne av galleriet. Tusen takk til alle! Det er alltid utfordrende å jobbe på anleggsområder i trafikkert byområder, slik som her i Kannik, Stavanger. Driftsleder Kristian Nord-Varhaug forteller at vi måtte stenge Madlaveien og Løkkeveien hver gang vi skulle sprenge. Byggeområdet var trangt, og i dette fine området av Stavanger er det både verna bygg og trær som vi må ta hensyn til. Resultatet ble flott, og vi er stolte av å ha vært med på dette prosjektet. Prosjektleder i Kruse Smith var Kai Fritz Forsbom og vår prosjektleder var Bjørn Solvig.

Bas Glenn Gramstad foran galleriet sett fra Madlaveien.
Her ser du galleriet fra Løkkeveien, det ligger naturlig plassert bak i bildet med statuen foran. Vi har jobbet med hele dette området.
Her er hovedinngangen til galleriet i Engelsminnegate.