Gratulerer!

Vinnerne i vår interne fotokonkurranse er kåret.

Gratulerer Rebekka Haugland Nesse! November-vinneren i vår interne fotokonkurranse er kåret. Tittel: Barking i soloppgang på prosjekt E39 Eiganestunnelen. Rebekka Haugland Nesse, anleggsgartneren vår, liker godt soloppganger. Dette bildet var ikke planlagt, hun ga ikke beskjed til kollegene sine om at hun tok det. Dermed fanget hun et naturlig øyeblikk med mennesker og maskin i arbeid. Vi liker godt bilder fra driften vår. I tillegg så sendte Rebekka inn bildet i både høyde- og breddeformat. Noe som gjør det ekstra anvendelig.

Gratulerer Rebekka Haugland Nesse!
Barking i soloppgang på prosjekt E39 Eiganestunnelen. Foto: Rebekka Haugland Nesse,

Gratulerer til John Martin T. Arnesen, yrkessjåførlærlingen vår! Han er vinner av vår interne fotokonkurranse i oktober, og får dermed et gavekort. Temaet var Høst i Stangeland. Wow-faktoren i bildet er tydelig, og vi har fått mange positive kommentarer på bildet. Himmelen er oransje og dumperen er oransje. Bildet fanger også den spesielle naturen i Bjerkreim vindpark, som er arbeidsplassen til John Martin.

Gratulerer til John Martin T. Arnesen
Høst i Stangeland. Her i Bjerkreim vindpark.