Grøfter

Stangeland Maskin har som en av sine viktigste kompetanseområder å grave grøfter for forskjellige ledninger. Vi har gjennom mange år stått for store prosjekter i distriktet. Ny 1400 mm hovedvannsledning for IVAR, påslippsledninger for Stavanger kommune, overvannsledninger Sele avfallsplass og gassledninger for Lyse. Aktuelle er vi på de fleste områder:

  • Overvann
  • Spillvann
  • Vannledning
  • Kabelgrøfter for tele og kommunikasjon
  • Fjernvarme
  • Gass