Hafrsfjord friområde

Et flott turmål tar form.

1-img_5199.jpg
Mars 2017. Dette blir et flott friområde med en fantastisk beliggenhet. Hafrsfjord bru bakerst i bildet.

1-20161205_100000.jpg
Desember 2016.

1-20161212_121431.jpg
Desember 2016. En omfattende rive- og rensejobb.

1-img_5217.jpg
Driftsleder Egil Skjeie.

For oppdragsgiveren vår, Stavanger kommune, har vi de siste månedene jobbet med en omfattende rive- og rensejobb i Hafrsfjord. Vi har revet kaien og renset sjøfyllingen for forurensede masser. Nå lager vi ny fylling og et flott friområde som skal være ferdig plantet i starten av mai 2017. Flotte gangstier, plen og benker vil gjøre dette til et innbydende friområde rett i fjordkanten.

Vi har hatt fra 2-8 ansatte i sving på prosjektet. Even Blengsli er Stavanger kommune sin prosjektleder, Bjørn Solvig er vår prosjektleder mens Egil Skjeie er vår driftsleder.

Vår prosjektleder Bjørn Solvig forteller at rivingen av kaien og rensingen av sjøfyllingen var utfordrende på grunn av de sterke strømmene i sjøen. Driftsleder Egil Skjeie berømmer spesielt Ole Tommy Maudal, maskinføreren vår, for å ha utført en krevende plastring i sjøen med svært godt resultat.

1-img_52191.jpg
Maskinfører Ole Tommy Maudal og driftsleder Egil Skjeie. – Ole Tommy har gjort en kjempejobb med plastringen, skryter Egil.

1-img_5212.jpg
Kjetil Oftedal i lastebilen og Ole Tommy Maudal i gravemaskinen. Godt samarbeid!