Hardangerprosjektet

Dette er et  rassikringsprosjekt av Fv. 7, Lussandberget.

Av Henrik Vidnes.

hovedpersonene eyvind nødland, olli, nils arne risa, anders hareland, ovar risa, kim gramstad, egil helleland2.jpgHovedpersonene: Fra venstre Eyvind Nødland, Olli, Nils Arne Risa, Anders Hareland, Ovar Risa, Kim Gramstad og Egil Helleland.

Som navnet tilsier ligger dette i Hardanger, nærmere bestemt i Lussand i Granvin kommune. Våre arbeider har bestått av sprengning og grunnarbeider i dagsoner, samt utkjøring og håndtering av tunnelstein.

Tunnelens lengde er ca. 1600 meter hvor vi har transportert ut ca. 100 000 m3 tunnelstein. Vei i dagen er ca. 800 meter. Her har vi sprengt ca. 100 000 m3 fjell. Av andre arbeider i prosjektet kan vi nevne betongarbeider for ny bru, kulvert for eks. Fv. 7 og to portaler, hele 40 000 meter trekkerør, asfaltering av 2400 meter ny vei hvor asfalten ble levert med båt fra Bergen til Kvanndal kai.

Våre ansatte på anlegget har bodd i Veidekke sin brakkerigg i Kvanndal, supplert  med hytter og rom på Kvanndal camping. For tiden har vi ca. 12 ansatte på prosjektet, men har tidligere vært oppe i 35 stk.

Arbeidene startet opp i februar i 2015, og hovedveien ble høytidelig åpnet onsdag 16. november. Statens vegvesen er byggherre mens Veidekke Entreprenør er vår oppdragsgiver. Veidekkes pris på arbeidene er ca. 210 millioner derav ca. 50 mill. for oss.

Vår ledelse består av prosjektleder Henrik Vidnes med driftsleder Ovar Risa og Eyvind Nødland som bas. Prosjektleder for Statens vegvesen er Frode Lykkebø, med Bjørn Giljarhus som byggeleder. For Veidekke Entreprenør AS er Ivar Sletta og Bengt Jangefelt anleggsledere og Øystein Brandt prosjektleder.

egil helleland og hans chr dybing legger igjen under stølsbrua_2.jpg
Egil Helleland og Hans Chr Dybing legger igjen under Stølsbrua.

egil helleland river gamle brua over stølselvi.jpg
Egil Helleland river gamle brua over Stølselvi.

ferdig parsell østre dagsone, utsikt mot vest.jpg
Ferdig parsell østre dagsone, utsikt mot vest.

hans chr dybing rensker strandsone i høyvann.jpg
Hans Christian Dybing rensker strandsone i høyvann.

 

hovedmuren i vestre dagsone, ca 1450 m². nikolai aase fra rogaland naturstein viser frem arbeidet sitt..jpg
Hovedmuren i vestre dagsone, ca 1450 m². Nikolai Aase fra Rogaland Naturstein viser frem arbeidet sitt.

saging av stokk, granvin kommune har lang trebrukshistorie.jpg
Veiåpning 16.11.16: Saging av stokk, Granvin kommune har lang trebrukshistorie.

veiåpning 16.11.16, ts flagget lengst til høyre.jpg
Veiåpning 16.11.16, TS-flagget lengst til høyre.

vestre dagsone, ferdig parsell sett i retning øst.jpg
Vestre dagsone, ferdig parsell sett i retning øst.

visinor setter siste bolter under landkaret, mens egil og dybing laster ut overskuddsmasse og plastrer under stølsbrua.jpg
Visinor setter siste bolter under landkaret, mens Egil og Dybing laster ut overskuddsmasse og plastrer under Stølsbrua.