Containerhavn eller utenriksterminal?

Stangeland Maskin er totalentreprenør for utbyggingen av Risavika Havn. Denne havnen er en av Norges største. På havbunn ble det utført mudring av ca. 1 million m3. Selve kaifronten på ca. 900 meter ble bygget langs en fjellskjæring etter at havneområdet var utsprengt til en vanndybde på 15 meter. Hovedelementer i utbyggingen:

  • Masseflytting 4.5 millioner tonn
  • Sprengning 4 millioner tonn
  • Mudring 700.000 m3 løsmasser
  • Utfylling i sjø 100 mål
  • Ny kaifront 900 lm