High Five

Nytt skolebygg mellom Stavanger idrettshall og Scandic Forum Hotel.

Vår oppdragsgiver på dette prosjektet er SV Betong som er totalentreprenør på oppdrag fra utbyggerselskapet Forum Pluss.

Vi utfører grunnarbeid for nybygget, det innebærer utgraving og opparbeidelse av byggegrop med VA.

Arbeidene våre startet den 30. juli i år, planen er at bygget skal være ferdig til skolestart 2019.

Torjus Sinnes er prosjektleder hos oppdragsgiver SV Betong. John Olaf Østerhus er vår prosjektleder, Kurt Inge Håland er driftsleder og Bård Siqveland vår driftsingeniør.

– En utfordring vi har støtt på er under graving av kjelleren. Da måtte vi cirka 4 meter lavere enn nabobygget som er Stavanger idrettshall. Idrettshallen står på betongpeler, og det var stor bevegelse i massene. Løsningen ble en rørspuntvegg på de mest utsatte plassene, forteller driftsingeniør Bård Siqveland. Videre forteller han at det tidligere var en stor søppelfylling på området. Derfor har vi kjørt over 1000 m³ med masser til Svåheia avfallsplass på grunn av avfall i massene.

Uwe Wachholz og Bård Siqveland samarbeider godt på prosjektet.
Kjelleren mot Stavanger idrettshall.
Ådne Sele i maskinen.
Vi er så heldige at vi har vår egen arborist i gartneravdelingen vår, Oluf M. Brand. Han gjorde en viktig jobb med sikring av de helt spesielle trærne, til høyre i bildet, utenfor Scandic Forum Hotel.
Ådne Sele.
Uwe Wachholz har jobbet på prosjektet fra starten.