Hillevåg torg

Her blir det flott.

Nå nærmer vi oss ferdigstillelsen av Hillevåg torg. Som totalentreprenør har vi ansvaret for hele prosjektet, inklusiv prosjektering. Vi startet i november 2016, og det har vært fra 3 til 15 ansatte i sving på prosjektet. Oppdragsgiveren vår er Stavanger kommune BMU, park og vei. Ingjerd Bratterud og Jarle Magne Vikingstad er prosjektledere fra byggherren. Hos oss er det Ingvald Årsvoll og Kjartan Lohne som er prosjektledere.

Vi har revet det gamle anlegget, utført gravearbeider og stått for ny oppbygning av området. Et avansert fonteneanlegg, parkmølber og en stor lekeskulptur er montert. Prosjektet har også bestått av: kantstein, amfi og trapper i granitt, hellebelegg, beplantning og plener, elektrisk anlegg og VA-anlegg.

Stangeland Maskin. Hillevåg torg.
Driftsleder Kjell Ove Helleland foran den store lekeskulpturen.
Stangeland Maskin. Hillevåg torg.
Vi måtte bruke kompass for å plassere denne skulpturen på riktig plass.
Stangeland Maskin. Hillevåg torg.
Fredrik André Joa Pedersen og Ronny Andtbacka blir enige om monteringen av rekkverk i trappen.
Hillevåg torg. Stangeland Maskin.
Driftsleder Kjell Ove Helleland viser fram den avanserte vannfontenen, som har et eget teknisk rom under bakken. Vannstrålene skal kunne følge musikken som spilles på torget.
Hillevåg torg. Stangeland Maskin.
Det nye torget har flere sitteplasser som innbyr til en pust i hverdagen. Torghandlerne får også en egen plass på torget.
Stangeland Maskin. Hillevåg torg.
Romslig sitteplass.