Hinna park

Vi er med og lager nye næringsbygg.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland og Tony Helles

hinna park 006.jpg
Steffen Holm, til venstre og Tony Helles.

Hinnavågen har i  45 år vært «åsted» for mange bygge- og anleggsarbeider. De store arbeidene startet her med utgravingen av bygge-dokker for plattformbygging.

Etter mange års plattformbygging ble dette flotte området omregulert og transformert til bolig og lettere næringsarealer med blant annet Viking Stadion og Aker Soloution.

Hinna Park har også blitt et stort og flott boligområde. Helt fra starten har vi hatt mange store prosjekter her. Vi er nå i gang med VVA for næringsbyggene Gullfaks og Oseberg. Dette innebærer veibygging og overvannsledning på 1600 mm med utløp i sjø samt grøntanlegg.

Vår oppdragsgiver er Hinna Park som også er byggherre.  Tony Helles er vår prosjektleder med Raymond Bale som driftsleder og Steffen Holm som bas. Prosjektleder for byggherren er Hilde Sund med byggeleder Egil Ramstrøm fra Novaform.

013_19.05.2016.jpg

hinna park 009.jpg

hinna park 007.jpg
Prosjektleder Tony Helles.

img_8361.jpg

012_19.05.2016.jpg