Hovemarka felt D

Stangeland Maskin har hatt mange prosjekter med grunnarbeider for den store utbyggingen av boliger på Sørbø-Hove.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

hove felt d 002.jpg
Felt D i Hovemarka som vi nå er i full gang med, ligger på motsatt side av motorveien E39. De første rekkehusene/blokkene er allerede reist mens vi holder på med grunnarbeidene på feltet. Vi opparbeider vann og avløp, veier, parkeringsplasser, grøntanlegg inkludert to stk. lekeplasser. Til sammen bygger vi ca. 400 meter med kommunal og privat vei med beplantning langs veiene. Det er Hovemarka utbygging AS som er byggherre og vi har arbeidene for ØsterHus og BATE. Verdien av våre arbeider er ca. 15 millioner.

Tony Helles er vår prosjektleder med Tore Lende som driftsingeniør, Raymond Bale som driftsleder og Odd Morten Brekke som bas. Ove Idsø er prosjektleder for BATE med Ove Johnny Lode fra Novaform som byggeleder.

hove felt d 005.jpg

hove felt d 006.jpg