Hundvågparken

Spennende boligprosjekt på Hundvåg.

Stangeland Maskin på Hundvågparken.
Henrik Tunheim foran området hvor det nå foregår omfattende bore- og sprengningsarbeid.

Arbeidene startet i slutten av februar 2017, og vår oppdragsgiver er Eiendomsgruppen Vest AS hvor Kenneth Rygg er prosjektleder og Ove Johnny Lode er byggeleder. Vår prosjektleder er Tony Helles, Henrik Tunheim er driftsleder og Jan Gaute Friestad driftsingeniør.

Stangeland Maskin. Hundvågparken.
En av boreriggene våre.
Stangeland Maskin på Hundvågparken.
Frode Taksdal gjør en viktig jobb som trafikk-koordinator. For tiden er det stor trafikk med tunge kjøretøy på et lite område. Da er det avgjørende at vi har kontroll på trafikken, noe Frode sørger for.

Det skal bygges 3 blokker med felles parkeringskjeller. Vår kontrakt omhandler riving, grunnarbeider for bygg, VA-anlegg og utomhus-anlegg. Det skal bygges en offentlig park på østsiden av blokkene med turvei, lekeutstyr og beplantning. Parken er cirka 3500 m2. Over parkeringskjeller skal det blant annet bygges boccia-bane med møblering, beplantning og lekeplass.

Stangeland Maskin. Hundvågparken.
Klargjøring til sprengning.

Det skal leveres 2 fordrøyningsanlegg (en privat og en offentlig) med ø1200mm rør, samlet lengde cirka 120 m. Utgraving for byggegrop er cirka 40 000 m3, hvorav 7 000 m3 er sprengningsarbeid. Arbeidene våre ferdigstilles i slutten av 2018. Klikk her for å lese mer om Hundvågparken.

Stangeland Maskin på Hundvågparken.
Espen Manke i gravemaskinen og driftsleder Henrik Tunheim.