Innseilingå

Den første blokka er innflyttingsklar.

Planlegging, samarbeid og effektivt arbeid gir god drift og produksjon av kvalitetsarbeid. Noe som igjen gir arbeidsglede, en av verdiene våre. Og det er nettopp arbeidsglede som oser av bas Glenn Gramstad når han stolt viser oss rundt på anlegget. – Dette er bare gildt, smiler han. Denne uken ble gjengen på anlegget tildelt vår interne driftspremie for å være løsningsorienterte og handlekraftige. De har håndtert utfordringer og korte frister på en forbilledlig måte. Lekeplassen ved blokk 1 ble godkjent uten bemerkninger, og gjorde sitt til at bygget ble godkjent for innflytting neste uke.

Vår oppdragsgiver på Innseilingå er Novaform. Vi har jobbet på prosjektet siden 2015 og regner med å jobbe der ut 2018, det kommer an på videre utbygging av prosjektet.

Jobben vår inneholder VA/sanering, vei, sprengning og peling. Vi har hatt/har mellom 5 til 15 ansatte i arbeid på prosjektet. Edvard Hagman er Novform sin prosjekt- og byggeleder, Stig Traa Thorsen er prosjektutvikler/prosjektleder. Vår prosjektleder er Bjørn Solvig, Kristian Nord-Varhaug er driftsleder, Glenn Gramstad er bas og Tom Rune Utheim er HMS-koordinator.

Arbeidet vårt har vært utfordrende med tanke på sprengning nær eksisterende bebyggelse og VA/sanering gjennom bebyggelse og trafikkert vei til skole. Kun en vei med bratte bakker og krappe svinger inn til byggeplassen har stilt strenge krav til lastebilsjåførene våre.

Vi har laget 2 borehull på 70 meter som går over til Byfjordparken, Ø350. Fremtidig fjernvarme skal gå gjennom disse borehullene.

innselingå. stangeland maskin.
Her skal vi legge fint gummibelegg på hele lekeplassen. Bak i bildet ser vi blokk 1 som er innflyttingsklar. Stavanger Offshore tekniske skole oppe til venstre.
Innseilingå. Stangeland Maskin.
Bas Glenn Gramstad har jobbet på Innseilingå siden starten i 2015. Han stortrives, og gleder seg til fortsettelsen.
Her klargjør vi til asfaltering ved blokk 1.
Stilig uteområde ved blokk 1.
Blokk 3 og 4 sett fra SOTS.
Gjengen vår på Innseilingå fikk denne uken vår interne driftspremie. Fra venstre driftsleder Kristian Nord-Varhaug, bas Glenn Gramstad, anleggsgartner Dag Morten Gundersen og anleggssjef Jan Erik Ånestad som delte ut driftspremien.