Jåsund barnehage

Den store utbyggingen de senere årene i Myklebust – Jåsund-området har gitt oss mye arbeid med grunn, VVA, sjøbad og utomhus.

 jaasundbh1.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

Som navnet tilsier ligger barnehagen på Jåsund, like ved flere av boligfeltene vi opparbeider for Jåsund AS som eies av Selvaag Bolig Rogaland. På Myklebust opparbeider vi felt for Jåsund Utvikling AS som eies av Sola kommune, Kruse Smith Bolig AS, Block Watne, Optimera og ØsterHus.

Våre arbeider på barnehagen består i grunnarbeid for selve bygget og uteanlegg, men eksklusiv lekeutstyr. Vi har arbeidene for Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS som er både  oppdragsgiver og byggherre.

Barnehagen skal tas i bruk etter ferien. Ingvald Årsvoll er vår prosjektleder med Kjell Ove Helleland som driftsleder. Byggherrens interesser ivaretas av Novaform AS ved prosjektlederne John Audun Antonsen og Jan Olav Djuvsland.

jaasundbh3.jpg

jaasundbh10.jpg

 

jaasundbh2.jpg

jaasundbh9.jpg

jaasundbh4.jpg

jaasundbh5.jpg

jaasundbh7.jpg

 

jaasundbh8.jpg