jernbane

Stangeland Maskin hadde hovedentreprise for tre av de fire etappene av det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Noe av det meste krevende med dette prosjektet var de nærmere 40 tyngre konstruksjonene; broer, underganger og kulverter, langs linjen. Utfordrende var det også at arbeidet i stor grad ble gjennomført med trafikk på linjen og i tettbygd strøk. Godt samarbeid mellom alle parter og god HMS var avgjørende for å kunne gjennomføre arbeidet i henhold til planen.

Det ble også bygget ny godsterminal i Ganddal, dette arbeidet ble påbegynt ved årsskiftet 2005-2006. Her er det utført store masseflyttinger med over 1 million kubikkmeter.

Ganddal Godsterminal består av følgende:

  • 100.000 m2 belegningsstein
  • 6.000 m2 tørrmurer
  • 5.000 m2 betongmurer
  • 3 nye lastegater