Jordrensing

Stangeland Maskin har lang erfaring med jordrensing. Tidlig på 80- tallet var det gassverkstomt i Stavanger som ble renset. I dag har vi tillatelse fra SFT til å motta, lagre og behandle farlig avfall. Det kan være alt innen forurenset jord fra land, samt borekaks fra oljeboring i Nordsjøen.

Vi kan tilby følgende rensemetoder:

  • biologisk behandling
  • jordvasking
  • termisk behandlingEuropas største jordrensingsprosjekt ble utført på tidligere Shell Raffineriet i Sola hvor det totalt ble utført:
  • 1,4 millioner tonn utgravet masse
  • 460.000 tonn masser renset
  • 11.000 stk jordanalyser