Jubilantfest 2019

Vi er vanvittig stolt over jubilantene våre. Gratulerer til dere alle!

Stangeland Maskin og Nordic Crane Vest feirer alle sine jubilanter på et årlig felles arrangement. Den høytidelige markeringen finner sted på Sola Strand hotell sammen med ledelse, eiere og jubilanter med følge. I år var det 37 jubilanter, hvorav 29 fra Stangeland Maskin og 8 fra Nordic Crane Vest.

Jubilanter Stangeland Maskin og Nordic Crane Vest
Første rekke fra venstre: Uno Cederstrøm (NCV 25 år), Traand Meland (TS 25 år), Jan Kåre Sola (NCV 25 år), Egil Bue (TS 30 år), Kurt Tjelta (NCV 35 år), Terje Gimre (TS 40 år), Sigurd Stokka (TS 45 år), Birger Lea (NCV 40 år), Rolf Arne Kvalevåg (TS 30 år), Per Sigmund Tveit (TS 25 år), Olav Storhaug (TS 20 år) Midten fra venstre Trond Helge Skretting, konsernsjef i Crane Norway Group, Lauritz Tollefsen (NCV 20 år), Bernt Magne Gilje (TS 20 år), Øyvind Dahle (NCV 10 år), Eivind Hølland (TS 10 år), Vidar Kråkenes (TS 10 år), Roger Sola (TS 10 år), Gabriel Haga Sele (TS 10 år), Leon Aarre (TS 10 år), Kjell Ove Helleland (TS 10 år), Bodvar Øvrevik (TS 20 år), Tommy Stangeland, Daglig leder i Stangeland Maskin Trede rekke fra venstre : Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Gruppen, Paul Inge Hansen (NCV 10 år), Rolf Magnor Sele (TS 10 år), Harry Wannberg (TS 10 år), Pål Bore (TS 10 år), Bjørn Madland Steine (TS 10 år), Egil Årsland (TS 10 år), Eirik Time Nilsen (TS 10 år), John Ølberg (TS 10 år), Terje Fosse (TS 10 år), Olav Moi Håland, daglig leder i Nordic Crane Vest

Fra Stangeland Maskin var det i år atten ansatte som runder 10 år, fire ansatte som runder 20 år, to ansatte som runder 25 år, to ansatte som runder 30 år, og henholdsvis en ansatt som blir 35, 40 og 45 år.

Stangeland Maskin alle jubilanter 2019
Første rekke fra venstre: Bernt Magne Gilje (20 år), Traand Meland (25 år), Egil Bue (30 år), Terje Gimre (40 år), Sigurd Stokka (45 år), Rolf Arne Kvalevåg (30 år), Per Sigmund Tveit (25 år), Olav Storhaug (20 år), Bodvar Øvrevik (20 år) Andre rekke fra venstre: Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Gruppen, Eivind Hølland (10 år), Vidar Kråkenes (10 år), Roger Sola (10 år), Gabriel Haga Sele (10 år), Leon Aarre (10 år), Kjell Ove Helleland (10 år), Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin Tredje rekke fra venstre: Rolf Magnor Sele (10 år), Harry Wannberg (10 år), Pål Bore (10 år), Bjørn Madland Steine (10 år), Egil Årsland (10 år), Karl Eirik Time Nilsen (10 år), John Ølberg (10 år), Terje Fosse (10 år) Ikke tilstede på bildet: Grzegorz Chrabaszczewski (10 år), Rasmus R. Hole (10 år), Kjartan Lohne (10 år), Joar Ravndal (10 år), Joachim Willougby Middelthon (20 år), Ingvar Risa (35 år)
Stangeland Maskin 40 år
45 års jubilant Sigurd Stokka flankert av Olav Stangeland og og Tommy Stangeland
Stangeland Maskin 40 år
40 års jubilanten Terje Gimre flankert av Olav Stangeland og Tommy Stangeland
Stangeland Maskin 30 år
30 års jubilanter Rolf Arne Kvalevåg og Egil Bue
Stangeland Maskin 25 år
25 års jubilantene Traand Meland og Per Sigmund Tveit
Stangeland Maskin 20 år
20 års jubilantene Bernt Magne Gilje, Olav Storhaug og Bodvar Øvrevik
Stangeland Maskin 10 års jubilanter
10 års jubilantene Bakre rekke fra venstre: Olav Stangeland, Rolf Magnor Sele, Kjell Ove Helleland, Vidar Kråkenes, Gabriel Haga Sele, Bjørn Madland Steine, Harry Wannberg, John Ølberg og Tommy Stangeland Fremre rekke fra venstre: Roger Sola, Terje Fosse, Pål Bore, Egil Årsland, Karl Eirik Time, Eivind Hølland og Leon Aarre