K41 Betongkulvert Madlaveien

Prosjekt Eiganestunnelen.

Tekst og bilder John Olaf Østerhus og Leif Emil Egeland

k41-1.jpg
K41-1

 

Arbeidsfellesskapet JV Bilfinger Stangeland (nå JV Impenia Stangeland) vant i desember 2013 anbudskonkurransen for norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, E39 Eiganestunnelen, som er en del av Ryfastprosjektet. Tilbudssummen var på over 2 milliarder.

Det er nå snart 2 år siden vi startet arbeidene på dette prosjektet som vi tidligere har beskrevet mange ganger i tekst, bilder og film. Som ukens anlegg denne gangen har vi valgt et «delprosjekt» av dette store prosjektet som ukens anlegg, nemlig K41 Betongkulvert Madlaveien. Denne betongkulverten skal bli av/på- rampe Madlaveien – Eiganestunnelen.

Rampen er 315 meter lang og går fra Kjellandsmyra, under Madlaveien og inn i St. Svithuns-parken hvor den avsluttes i fjell- og tunnelramper overtar videre. I forhold til eksisterende terreng ligger K41 fra startpunkt på -2 m til sluttpunktet på -18,5 m.

k41-2.jpg
K41-2

k41-3 ferdig.jpg
K41-3

Over K41 skal det bygges gangkulvert som videre vil ligge under fremtidig Madlavei rundkjøring. Byggegropa er i volum totalt ca. 80000 m3, hvorav ca. halvparten i fjell. Gropa er sikret med 4500 m2 spunt med tilhørende puter og stag samt jetpeling på vestsiden av Mosvatnet for å sikre grunnvannsnivå.

midtre del.jpg
Midtre del 

Utgraving foregår i fire faser. Grunnen til dette er at vi skal til enhver tid ha fire felt åpne for trafikkavviklingen. Derfor må vi bygge deler av konstruksjonen og legge trafikken over ferdig del.

midtre del 2.jpg
Midtre del 2

Konstruksjonen dekker en flate på 7100 m2. Det skal brukes 1900 tonn armering, støpes 10850 m3 og fylle tilbake 18700 m3. Vi produserer nå betong i midtre del, fase M2, samt forbereder for uttak av fjell i den indre delen i St. Svithun-parken.

st svithun sømboring.jpg
Sømboring. St. Svithun-parken.

I parken er vi nå ferdig med injiseringsarbeidet og har startet med sømboring av nærmere 25000 lm. Dette arbeidet utføres med fire borerigger samtidig. Når M2 er ferdig skal vi legge eks. trafikk i Madlaveien over i delkonstruksjonen og fjerne Madlaveien og med det få tilgang på siste fase. Kontraktsverdien for denne delen (K41) av prosjektet er ca. 100 millioner.

st svithun.jpg
St. Svithun-parken.

Sverre Nergaard er vår prosjektleder med ass. prosjekt leder/prosjektingeniør John Olaf Østerhus, anleggsleder Sigbjørn Tveiten, driftsingeniør Per Olav Roos og Peder Espedal formann. For oppdragsgiver er Gunnar Eiterjord prosjektleder, Dag Daland delprosjektleder, Terje Lerbrekk byggeleder vei og Christoffer Cormack byggeleder betong. Hele samferdselsprosjektet skal ferdigstilles i 2019.