Kake på Langevatn

Fredag 26. juni inviterte IVAR til feiring av godt utført arbeid på delprosjektet som sluttføres i disse dager. Men vi er ikke ferdige på Langevatn. Vi skal også utføre grunnarbeidene for Kruse Smith sitt store byggprosjekt på Langevatn.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

langavatn 0171.jpg

Her fikk vi god orientering om prosjektet ved prosjektleder, byggeleder og HMS-ansvarlig Tor Morten Hope som avsluttet sitt innlegg med «Takk for god jobb, TS-en er flinke!» Kristian Ohr fra Asplan Viak viste 3D-tegninger og forklarte funksjonen til anlegget. Nydelige smørbrød og kaker ble så servert.

langavatn 014.jpg
Odd Hummervoll, prosjektleder IVAR.

langavatn 019.jpg
Kristian Ohr, prosjekteringsleder Asplan Viak.

 langavatn 011.jpg

IVAR eier og driver i dag 4 vannverk og leverer drikkevann til 12 eierkommuner. Vannbehandlingsanlegget på Langevatn er det suverent største og forsyner ca. 300000 personer. Langevatns-anlegget som ligger i Gjesdal kommune, ble etablert allerede i 1959. Selve vannbehandlingsanlegget stod ferdig  i 1997, og også da var det vi som stod for grunn- og utendørsanlegget. Kapasiteten pr i dag er ca. 1500 liter i sekundet som med utbyggingen vil bli 3300. Råvannet kommer nå fra Stølsvatn i Bjerkreim og Storavatnet i Gjesdal.

langavatn 002.jpg

Vi har opp gjennom årene hatt mange store vannprosjekter for IVAR. Kan her nevne hovedvannledningen over Jæren fra Hagavatn i Hå, flere hovedledningsparseller fra Langavatn til Stavanger samt Romsvannutbyggingen med damanlegg mm. Hagavatn og Langevatn er i dag reservevannkilder.

langavatn 005.jpg

Utbyggingen som nå er i gang er den største i IVAR sin historie og vil beløpe seg til ca. 1100 mill. Bygget vil stå ferdig våren 2018 og fremstå som et signalbygg i «vannbehandlingsbransjen». Sannsynligvis vil kapasiteten etter utbyggingen holde til ca. 500000 personer eller ca. år 2050. Formålet med utbyggingen i tillegg til kapasitet økning fra 1500 til 3300 liter i sekundet er å bedre kvaliteten.

langavatn 039.jpg

Det nye anlegget skal rense farge samt bedre lukt og smak. Derfor økes antall biofilter fra 16 til 60. Marmorfilteret skal beholdes, men nå bygges det i tillegg et avansert ozontilsetningsanlegg som vil «bleke» vannet. (Nesten som klor på klær). Klortilsetningen vil bli forsøkt kuttet ut og kun brukes i beredskap. Planen er at behandlingsanlegget skal stå ferdig våren 2018.

Thomas Helles er vår driftsingeniør med Ovar Risa som driftsleder. For IVAR er Odd Hummervoll prosjektleder med Olav Gingstad som byggeleder. Asplan Viak  og Multiconsult har hatt prosjekteringen.