Klargjør kai for framtidens utslippsfrie ferjer

De er med på nybrottsarbeid, de Stangeland-ansatte som for tiden jobber på kaianlegget til ferjesambandet Nesvik – Hjelmeland – Skipavik i Ryfylke. Anlegget er nemlig Statens Vegvesens pilotprosjekt for utvikling av batteri- og hydrogenteknologi. Det er en viktig milepæl på veien mot målet om nullutslipp fra ferjetrafikken her til lands innen 2030.

Ferjene MF Hjelmeland og MF Sigrid er begge nær 30 år gamle. I 2021 byttes de ut med en ny generasjon moderne ferjer som krever ny infrastruktur i sambandet Nesvik – Hjelmeland – Skipavik. Mellom Hjelmeland, Nesvik og Skipavik skal det seile to ferjer – den ene verdens første hydrogenelektriske, den andre på batteri. 

-En kanongjev jobb, slår prosjektleder Bjørn Madland Steine fast. For oppdragsgiver HAK Entreprenør skal Stangeland Maskin sprenge og transportere masser, fylle ut i sjøen for ny kai, rive eksisterende kai, opparbeide området med stein samt asfaltere.  

Med en kontraktsverdi på 50 millioner, er oppdraget tidenes største for Stangeland Maskins avdeling i Ryfylke.

Torstein Pedersen klargjør for mottak av masser. Pedersen sluttet i sin tid som grunnarbeider hos Stangeland Maskin da han flyttet til Hjelmeland. Heldigvis for oss ble han med på flyttelasset fra Brødrene Jørmeland, nå er han formann i Ryfylkeavdelingen vår.

-I tillegg til størrelsen på prosjektet, er jeg stolt av at vi er ISO-sertifisert. Det er et krav for i det hele tatt å kunne prise oppdraget, forklarer Madland Steine.

Mads Melby, Trond Jarle Breiland og Bjørn Madland Steine venter spent på første båtsending med stein

Mye masse, høy effektivitet 

På Hjelmeland-siden brukes 18.000 m3 med steinmasser til utfylling på 1500 kvadratmeter. Her kommer en ny ferjekai, mens dagens kai i framtiden øremerkes hurtigbåt.   

Det skal lages bussvei langs oppstillingsfeltene, og antall oppstillingsfiler øker fra fem til sju. Parkeringsplassen vil kunne huse 47 biler, det legges 5.000 kvadratmeter asfalt og 800 meter granittkantstein. All stein som benyttes til sjøfyllingen på Hjelmeland hentes på Nesvik. 

I forbindelse med sprengningsarbeidet på Nesvik har vi laget en midlertidig kai som splitlekteren legger inntil for å hente stein. Lekteren tar ca 120 m3, og har daglig gått tolv turer mellom de to kaianleggene. Lekteren krever tre meters dybde, og nå som sjøfyllingen begynner å ta form, har vi gått fra lekter til transportbåt. Den tar hele 1300 tonn med stein per tur. Når båten kommer over til Hjelmeland, legger den til kai og laster lastebiler som tipper massen i sjøfyllingen. Når sjøfyllingen er ferdig, avsluttes arbeidet med å plastre stein langs hele anlegget. 

På Nesvik-siden står det fire gravemaskiner og klorer på fjellsiden. Den ene er John Stokkeland og hans CAT352. Duoen har overtatt etter en 30-tonner som ble litt for liten for oppdraget.

Steinen som hentes ut fra fjellsiden på Nesvik fraktes over til Hjelmeland og brukes i sjøfyllingen.

Fornøyd oppdragsgiver 

-Vi er gått fra å laste lekteren på 30 minutter til 10 minutter ved å sette inn 50-tonneren, sier Madland Steine som motiveres av å jakte på forbedringer i prosjektene sine. 

Når 24.000 m3 fjell er sprengt ut, starter arbeidet med å bygge 32 parkeringsplasser, ferjekai og hurtigbåtkai på Nesvik. Bygging av kaianleggene er det Stangeland Maskins oppdragsgiver, HAK Entreprenør fra Alta, som tar seg av. Vebjørn Heggeli er anleggsleder for HAK Entreprenør på det første prosjektet selskapet har så langt sør. 

-Samarbeidet med Stangeland Maskin går veldig bra. Kommunikasjonen fungerer godt, og fremdriften er som forventet – på plan, skryter Heggeli.