Kloakken er snart klar!

Rett utenfor Bryne, på Ree-Line, er vi i sluttfasen av et kloakkprosjekt etter ca. 3,5 måneders anleggstid.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

I tillegg til avløp tar vi oss også av vannforsyning og kabelgrøfter for Lyse. Arbeidene foregår i spredt eksisterende bebyggelse som ikke har hatt ordnet VA. Vi monterer også en større pumpestasjon for kloakken som pumpes opp til pumpestasjon ved tidligere Brøyt. Herfra pumpes den videre til nordsjøkloakken. Til sammen ca. 3800 meter grøfter, hvorav ca. 1800 meter selvfall, 800 meter pumpeledning og 1200 meter vannledning. Vi har montert 5 villa pumpestasjoner samt 600 meter stikkledninger.

ree - line 0011.jpg

Gjennom fylkesvei 44 og 208 har vi boret fem krysninger på til sammen 290 meter. Dimensjon på foringsrørene er  Ø 219mm og 186 mm.

ree - line 0093.jpg

For Lyse har vi gravd kabelgrøfter på ca. 1800 meter for høyspenning og 1500 meter for lavspenning  + 2400 meter trekkerør for fiber.
Verdien av våre arbeider er ca. 6,7 millioner for IVAR og ca. 1,4 millioner for Lyse. Våre arbeider styres av anleggsleder Tore Lende med Raymond Bale som driftsleder. Arild Anfinsen fra IVAR er byggeleder.

ree - line 0101.jpg