Kollektivutvidelse Lagerveien

Som et ledd i å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken i vår region bygges egne veier for kollektivtrafikk.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

lagerveien 014.jpg

I Forus-området har det blitt bygget nye bruer og veier samt at eksisterende veier blir bygget om og omklassifisert til kollektiv-veier. For Forus Næringspark har vi «bygget om» Lagerveien til kollektivakse. Hele Lagerveien fra kanalen til Kontorveien, forbi det gamle kontoret vårt i Lagerveien 20, er nå blitt kollektiv-vei.
lagerveien 024.jpg

Våre arbeider har blant annet bestått i etablering av ca. 1200 meter fortau med kabelgrøfter og milevis med kabler og trekkerør, kantstein, fresing og reasfaltering av ca. 5000 m2 mm. Verdien av våre arbeider som ferdigstilles i disse dager er ca. 6,3 mill. eks mva.

lagerveien 0311.jpg

Henrik Vidnes er vår anleggsleder på prosjektet med Helge Bilstad som bas. Byggherrens byggeledelse ivaretas av Inge Håland. Sverre Finnvik fra Cowi har vært prosjekterende og Morten Lende har ansvaret for Lyses arbeider.

lagerveien 034.jpg