Kongsgata

Vi er godt i gang.

Her skal vi lage en byggeklar tomt for oppdragsgiver Kongsgata 52-58 AS. Vi startet i slutten av juli og skal være ferdige i oktober. Arbeidet går ut på sprengning, utgraving og oppstøtting av eksisterende bygg. Prosjektleder for byggherre er Per Otto Bonden og byggeleder er Steinar Henrik Omland. Vår prosjektleder er Bjørn Solvig og driftslederen vår er Egil Skjeie. Vi regner med å sprenge ut cirka 5000 kubikk. Omgivelsene er trange og vi jobber tett opp til eksisterende bebyggelse, så vi planlegger godt og tar våre forholdsregler. En del av de forurensede massene må leveres til Svåheia.

Stangeland Maskin. Kongsgata.
God kommunikasjon og samhandling er avgjørende i slike trange omgivelser. Arvid Olsen til venstre og Erlend Salte i maskinen har kontroll.
stangeland maskin. kongsgata.
Gaute Håland og "Langemann" rensker fjell og lesser ut forurensede masser.
3 maskiner i sving på et lite område. Gaute Håland og Erlend Salte nederst og Jan Kristian Løland på toppen.