Vannkraft – en fornybar ressurs

Stangeland Maskin har over 30 års erfaring fra vannkraftutbygging. Vi har vært med på flere store fyllingsdammer og utbygging av kraftanlegg.
Følgende anlegg har vi utført:

  • Flørli kraftanlegg
  • Hjelmeland kraftverk
  • Oltedal kraftstasjon
  • Fyllingsdam på Romsvatn og Lyngsvatn