Kultur og digitalisering er gode verktøy i corona-tider

Omfattende digitalisering over tid gjør at hjulene snurrer lettere også i krevende perioder. En kommentar skrevet av Olav Silde, HMS-KS-HR sjef, Stangeland Maskin AS

Våren 2015 begynte Stangeland Maskin arbeidet som ble starten på en massiv digitalisering av bedriften. Dette ble gjort parallelt med en gryende satsing på Lean-prosesser i virksomheten. I denne sammenheng ble det etablert en styringsgruppe, en tverrfaglig IT-gruppe, ulike fagrelaterte arbeidsgrupper og testgrupper for ulike digitale verktøy. Erfaringer fra dette arbeidet ble etter en tid bearbeidet og utgjorde sentrale byggesteiner i det som etter hvert ble formalisert som Stangelands strategiplan for digitalisering. Med dette ble digitalisering løftet opp på et strategisk nivå sammen med økonomi, marked, drift, organisasjon og ytre miljø.

I utgangspunktet var ønsket å benytte seg av hyllevare-programvare i størst mulig grad. Det ble gjort omfattende søk i markedet for å finne gode digitale løsninger for virksomhetens mange behov. I noen tilfeller fantes det ferdige løsninger, men i svært mange tilfeller måtte Stangeland se i øynene at digitale verktøy måtte bygges i samarbeid med programvarehus.

Tore Kjell Helleland syns det er enkelt å rapporterer periodisk sjekk via telefonen.

Her er noen få eksempler på digitale verktøy som bidrar til å gjøre arbeidsdagen og driften i Stangeland Maskin mer effektiv og robust, også midt i dagens corona-utfordringer:

  • Informasjon, oppdateringer og samhandling skjer i økende grad på de digitale hyllevare-plattformene Workplace og Teams. Disse blir brukt både til å dele dokumenter, informasjon, beskjeder, bilder og til å stille spørsmål og til å gi avklaringer og innspill.

Eksemplene nedenfor er alle utarbeidet i samarbeid med lokalt programvarehus.

  • Gravemaskiner, borerigger, dumpere og diverse annet anleggsutstyr bestilles, koordineres og besluttes via nettbrett eller pc. Verktøyet gir også oppdatert status om i hvilket anlegg den enkelte maskinressurs og fører er i dag og om planen for tiden som kommer.
  • Mindre reparasjoner som blir utført av fører, små eller alvorlige feil som oppstår og som krever reparatør, i tillegg til periodisk kontroll for maskiner og biler meldes via en egen app. Informasjonen kommer direkte opp på arbeidsskjermen hos verksmester, formann eller koordinator. Disse koordinerer videre oppfølging, service og reparasjon, og den digitale plattformen sikrer tilbakemelding til fører. Systemet er koblet mot økonomi- og lagerstyringssystem for å forenkle og kvalitetssikre transaksjoner og informasjon.
  • SJA, vernerunder og kontrollskjema for utført arbeid føres rett på mobilen eller på nettbrettet. Distribusjon og videre koordinering og oppfølging håndteres via systemet. Kontrollplan for anlegget lages på pc eller nettbrett, og utførte skjema legger seg inn i dokumentasjonen for anlegget.
  • Arbeidsklær og verneutstyr bestilles på mobilen og leveres ut på oppsatt sted og dato, med mindre det handler om en hastebestilling som krever umiddelbar levering.
  • Utlevering av smått og stort utstyr fra internutleie skannes og registreres automatisk mot aktuelt prosjekt og regnskap.
  • «Rosinen i pølsen» er en «datainnsjø» som samler oppdatert informasjon fra de mange datakilder i virksomheten, fra økonomi, lager, teknisk status, driftsstatus, maskindata, forbruk, samtidig som «teknisk system» er bygget opp for å inneholde omfattende informasjon om godt over 6300 maskinenheter. Systemet er koblet mot en rapportgenerator som fremstiller analysetall, status og trender for den enkelte enhet og prosjekter. Dette blir bl.a. brukt ved valg av fremtidige maskintyper og -størrelser, antall, leverandører, serviceregime og teknisk oppfølging. Systemet er en forutsetning for maskinregnskap og for økonomiske vektlegginger ved planlegging og valg av utstyr.
Olav Silde og Per Magne Wold

Foruten betydelig arbeid knyttet til utvikling av neste generasjoner av de ulike etablerte digitale verktøy pågår det for tiden arbeid med å utarbeide digitale løsninger for:

  • Bestilling, administrering og levering av transport/masser til og fra anlegg, masseuttak, massedeponi, mottak mv.
  • Mannskaps- og ressursledelse

En viktig konklusjon i Stangeland er at arbeid med forenkling, forbedring, digitalisering og effektivisering handler enda mer om kultur enn om teknologi. Nettopp derfor er det viktig å bidra tungt med interne ressurser i digitalisering. Stangeland Maskin har aldri vært bedre rustet for samhandling, drift og kommunikasjon i gode som i krevende tider.