Kunstgress Viking stadion

Vi gjør klart til nye tider.

For oppdragsgiver Viking fotballklubb er vi godt i gang med avtaging av eksisterende gressmatte på hovedbanen og treningsbanen, avretting og tilrettelegging for kunstgress samt ny asfalt rundt banen. Vi skal også grave og støpe 6 lysmastfundamenter på treningsbanen. Vi har 2-3 ansatte i arbeid på prosjektet pluss 3 biler i perioden med utkjøring og innkjøring av masser. Byggherrens byggeledelse er Frank Roland, Ivar Alstadsæter og Øystein Heltnes. Vår ledelse er Sigbjørn Tveiten og Kenneth Hodne.

Prosjektleder Sigbjørn Tveiten forteller om krevende toleranser på avretting, samt få fall til eksisterende sluker med liten høydeforskjell.
– Dette har vært en krevende jobb for stikningsingeniørene våre, men Magnus Skår Falang og co. har løst oppgavene på en utmerket måte. Det er stram fremdrift på arbeidene, men med god planlegging ligger vi godt an, smiler Sigbjørn.