Lærlingsamling 2019

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og lærlingene er et viktig satsingsområde. Våre 17 nye lærlinger var derfor samlet i uke 33 for å kickstarte hverdagen som Stangeland ansatt.

Hvert år siden 2013 har Stangeland Maskin arrangert lærlingsamling for alle nye lærlinger. Årets lærlinger består av 3 anleggsgartnere, 10 maskinførere, 1 fjell- og bergverk, 1 vei- og anlegg, 1 yrkessjåfør og 1 mekaniker. I tillegg er vi godkjent opplæringsbedrift for lakkering og landbruksmekaniker. Formålet med samlingen er å gi en innføring hva det betyr å være ansatt i Stangeland, og hva som kan forventes av deres nye hverdag som lærlinger.

Lærlingene klar for å komme i gang

«Det er viktig for oss å gi alle en trygg start, for å skape et fundament som sikrer utvikling og læring» sier Mette Idland, personalleder i Stangeland. Sammen med personalkoordinator Anita Børve forteller de om visjon, verdier og kulturbærere.

Mette Idland og Anita Børve ønsker velkommen

Stangeland maskin har fagarbeidere med kompetanse i verdensklasse, og er godt rustet til å forme talenter. Det er likevel en anbefaling som er verdt å legge merke til. «Vær tidlig på plass i brakka, få med dere en gode drøsen, historiene og kjenn på hva som bor i veggene» sier Anita. Brakkene er en arena for kulturforståelse og utvikling av stammespråket. De forteller videre om alle fagtjenestene firmaet tilbyr, og hva som ligger bak uttalelsen «Det er vi som bygger Rogaland».  Idland ønsker lykke til med samlingen, og understreker hva forventninger en har til holdninger, og ansvaret som følger med å bære Stangeland uniform.

Digitalisering er et satsingsområde i Stangeland. Det er implementert løsninger for maskinregnskap, timeføring, HMS og dokumentasjon. Tor Kjetil Frøiland går gjennom de ulike plattformene, og viser hvordan disse skal brukes.

Olav Silde forklarer vårt mål om å være ledende innen HMS

Det ble brukt god tid på gjennomgang av HMS arbeidet. HMS arbeidet angår hele organisasjonen, og med mål om å være ledende er vi avhengige av at folk bryr seg. Både for organisasjonen sin del, men også for sin egen del. Alle skal komme like hele hjem. Det forventes ikke at nyansatte skal kunne alt fra starten, men det som forventes er engasjement og spørsmål. «Bry deg, og våg å spørre!» er oppfordringen fra Olav Silde.

Henrik Torland og Svenn Egil Vølstad gir en grundig gjennomgang av utstyr, service, vedlikehold, produksjon og drift. Vi er stolt av maskinparken vår, og det forventes at denne passes godt på. Dagen avsluttes på Torsteinsfjellet med demonstrasjon og øving.

Andreas Skårland undervises i bruk/vedlikehold av småutstyr. Læremester er Oluf M. Brandt som i vår ble uteksaminert Talentskolen

Tirsdag og onsdag brukes sammen med Zafe. Lærlingene tar eksamen i Varmearbeid og Arbeidsvarsling 3 – manuell dirigering. Kursene er bygget opp som en blanding av teori og praksis.

Torsdag og fredag brukes på Torsteinsfjellet for å lære seg om nivellering (høyder og fall), rørlegging og om maskiner/utstyr.

Høyder og fall med Christian Kruger. Morgan Mellemstrand, Eirik Rugland og Vegard Skrudland øver seg
Teknisk gjennomgang
Trene Trene Trene
Maja Heien og Vetle Nilsen øver seg på rørlegging. Viktig her er kommunikasjon med maskinfører

Relasjoner er knyttet og kunnskapen er økt. Det har vært 5 gode dager for våre unge, håpefulle. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Grilling i sjøhuset til Tommy og Gry på Ølberg