Lærlinguka 2017

De nye lærlingene våre er samlet på Stangaland denne uka.

Her har de vært på øvingsfeltet vårt, i klasserommet og på befaring. Nå er de klar for en spennende hverdag, der hvor den virkelige læringen foregår.

Vi har fått 16 flotte, lærevillige lærlinger i følgende fag: anleggsgartner, fjell og bergverk, anleggsmaskinfører, vei- og anleggsfag, yrkessjåfør og anleggsmaskinmekaniker har fått innføring i alt fra HMS, personal til GPS, maskinbehandling, høyder, laser, legging av rør og kabler med mer. De har fått blitt bedre kjent med bedriftskulturen vår, fagene våre og hverandre. Befaring på ulike typer anlegg og besøk på TS Museet har også stått på programmet. Dette opplegget kjører vi årlig for lærlingene våre. Totalt har vi 35 lærlinger til en hver tid.

Flere kollegaer fra ulike avdelinger og fag har vært lærere. Nå skal alle lærlingene ut på forskjellige anlegg og fortsette læringen sin med god hjelp av dyktige kollegaer.

I Stangeland har vi stor tro på at ansvar og tillit skaper dyktige og ledende fagfolk. Anleggsbransjen blir stadig mer kompetansekrevende med ny og avansert teknologi, og strenge krav som skal oppfylles. Ved å kombinere kyndig veiledning og oppfølging av dyktige kollegaer med tanken om å lære ved å gjøre i virkelige anlegg, har vi funnet en god oppskrift på opplæringen av lærlingene våre.

Lærlinger Stangeland Maskin.
Vår egen lærer Jan Oaland underviser i legging av rør på øvingsfeltet vårt. Anders Lund Gundegjerde, Tor Eivind Gilje og Geir Atle Apeland følger nøye med.
Lærlinger. Stangeland Maskin.
En lydhør forsamling i auditoriet vårt, Scania.
Lærlinger. Stangeland Maskin.
Anleggsgartner Lars Arne Sunde, som fikk fagbrevet for ett år siden, er en dyktig lærer. Eric Gilje, Henrik Torland, Trond Byberg og Sunniva Lende følger nøye med.
Lærlinger. Stangeland Maskin.
Jan Oaland, i kummen, viser viktigheten av å være helt nøyaktig når en legger rør. Bjørn Nesse er en lærevillig elev.
Lærlinger. Stangeland Maskin.
Henrik Torland underviser i den viktige sjekken av maskiner. Espen Andre Skipstad, Sunniva Lende og Eric Gilje følger godt med.
Lærlinger. Stangeland Maskin.
Christian Krüger underviser i nivellering. Her er det godt å kunne hoderegning. Noe som denne gjengen helt klart har kontroll på.
Lærlinger. Stangeland Maskin.
Mat er viktig og godt! Vi har reservert bord til lærlingene våre i kantina disse dagene. Fra venstre Espen Andre Skipstad, Sondre Jensen Rødland, Bjørn Nesse, Tor Eivind Gilje, Sunniva Lende og Andreas Vigdel.