Langevatn vannbehandlingsanlegg

Se nye bilder.

Vi har hatt arbeid på Langevatn i flere år. Nå jobber vi for hovedentreprenør Kruse Smith og IVAR som byggherre. Arbeidet vårt har vært variert med utlasting av byggegrop og inntilfylling, rørlegging og gartnerarbeid. Prosjektet blei påbegynt høsten 2014, da var vi hovedentreprenør på entreprise 1. Kruse Smith har vært hovedentreprenør på entreprise 2 fra sommeren 2015. Vi regner med å være ferdige med det siste gartnerarbeidet vårt våren 2019. Nå er det Per Gunnar Skårland som er vår anleggsleder.

Vi har vært 20 ansatte i sving på det meste og 2-3 mann på det minste. Bas Anders Hareland forteller om et spennende prosjekt med utfordrende oppgaver: – Vi  hadde blant annet en kulvert som skulle gå under eksisterende vannledning (1400 gup). Dette løste vi bra og det gikk som planlagt, smiler Hareland. Han forteller også om omleggingen av både midlertidig og permanent spyle-ledning med tidsfrister før IVAR har måttet spyle filtrene igjen.

Gartnerne våre utfører omfattende arbeid med å legge storgatestein og sette kantstein. Anders Hareland skryter av kollegene sine og viser stolt fram resultatet så langt. – Gartnerne har også laget store, flotte områder med plen, bark og planting av diverse planter og tre.

Anders Hareland, bas på Langevatn, viser stolt fram det flotte steinarbeidet som gartnerne våre er i gang med.
Johannes Eide og Per H. Meling i gang med utlasting av mellomlagringsdepo.
Ingvar Myklebust i maskinen.
HC-parkering med rullestolsymbol markert i mørkere stein.
Kay Tjora legger ut jord.
Anders Hareland i brakka. Her er det orden, planer og system.
Niclas Mellemstrand og June Ånestad, anleggsgartnere, legger storgatestein.