Langevatn vannbehandlingsanlegg

Det er stor aktivitet på IVAR sitt anlegg i Gjesdal kommune i forbindelse med utbyggingen som vil være ferdig i 2018. Vi fikk nettopp et nytt oppdrag på anlegget, i tillegg til det vi allerede er i gang med.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

img_3456.jpg

IVAR eier og driver i dag 4 vannverk og leverer drikkevann til 12 eierkommuner. Vannbehandlingsanlegget på Langevatn er det suverent største og forsyner ca. 300000 personer. Langevanns-anlegget ble etablert allerede i 1959. Selve vannbehandlingsanlegget stod ferdig  i 1997, og også da var det vi som stod for grunn- og utendørsanlegget.

langavatnet og ualand 004.jpg

Kapasiteten pr i dag er ca. 1500 liter i sekundet som med utbyggingen vil dobles. Råvannet kommer nå fra Stølsvatn i Bjerkreim og Storavatnet i Gjesdal. Vi har opp gjennom årene hatt mange store vannprosjekter for IVAR. Kan her nevne hovedvannledningen over Jæren fra Hagavatn i Hå, flere hovedledningsparseller fra Langavatn til Stavanger samt Romsvannutbyggingen med damanlegg med mer. Hagavatn og Langevatn er i dag reservevannkilder.

langavatnet og ualand 001-001.jpg

Stangeland Maskin drog i land denne første kontrakten på ca. 65 millioner. Den store byggkontrakten har nettopp Kruse Smith signert og vi har fått grunnarbeidene for disse arbeidene for Krusen til en verdi av ca. 36 millioner. Denne utbyggingen er den største i IVAR sin historie og vil beløpe seg til ca. 1100 mill. Bygget vil stå ferdig våren 2018 og fremstå som et signalbygg i «vannbehandlingsbransjen»

langavatnet og ualand 0071.jpg

Sannsynligvis vil kapasiteten etter utbyggingen holde til ca. 500000 personer eller ca. år 2050. Formålet med utbyggingen i tillegg til kapasitet økning fra 1500 til 3000 liter i sekundet er å bedre kvaliteten. Derfor økes antall biofilter fra 16 til 60. Marmorfilteret skal beholdes, men nå bygges det i tillegg et avansert ozontilsetningsanlegg. Klortilsetningen vil bli forsøkt kuttet ut og kun brukes i beredskap.

langavatnet og ualand 015.jpg

Vår ledelse på anlegget ivaretas av driftsingeniør Thomas Helles og driftsleder Ovar Risa. For IVAR er Odd Hummervoll prosjektleder og Olav Gingstad byggeleder. Asplan Viak og Multiconsult har hatt prosjekteringen av anlegget.

langavatnet og ualand 017.jpg