Lensmannsveien

Saneringsprosjekter hvor gammelt VVA blir fjernet og erstattet av nytt anlegg i eldre boligområder er jobber som det stadig kommer flere av.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

lensmannsveien 002.jpg

Vi har utført mange slike anlegg i de forskjellige kommunene i regionen. Lensmannsveien er et slikt prosjekt for Sola kommune og private boligeiere. Dette er et «gammelt» boligfelt på Sola hvor vi sanerer alt gammelt kommunalt ledningsnett inkl. stikkledninger til private eiendommer/boliger.

lensmannsveien 005.jpg

Nye rør og ledninger legges og veiene/gatene bygges opp på nytt med forsterknings- og bærelag før asfaltering.

lensmannsveien 006.jpg

Verdien av våre arbeider er ca. 11,5 millioner.

Ingvald Årsvoll er vår prosjektleder med Glenn Håland som driftsingeniør, Ivar Handeland som driftsleder og Christian Eikeland som formann. Byggherrens interesser ivaretas av Riska Anleggsteknikk ved Richard Riska.

lensmannsveien 011.jpg