Lervig Brygge vest

Riving og grunnarbeid.

For oppdragsgiveren vår, Selvaag Bolig AS, har vi siden oktober i fjor utført omfattende rivearbeider i Lervig, Stavanger. Vi har blant annet revet 42 meter høye siloer. Rivearbeidet nærmer seg nå slutten, og vi regner med å være ferdige i løpet av mai. Samtidig med rivearbeidene har vi startet på grunnarbeidet for byggetrinn 1, Lervig Brygge, felt C. Jørgen Evjen er anleggsleder riving og Traand Meland er formann. Bjørn Solvig er prosjektleder grunnarbeid med Egil Skjeie som driftsleder.
Totalt vil denne nye bydelen med gangavstand til Stavanger sentrum inneholde 450 boenheter.

Formann riving Traand Meland og driftsleder grunnarbeid Egil Skjeie.
Ingvar Risa "tygger" ned gamle bygninger med maskinen sin.
Omfattende rivearbeider skal gi plass til nye boliger med flott utsikt.
Tommy Kallestad i maskinen er i gang med VA-jobben.