Login Vagle AS

Vagle Næringspark eier en cirka 200 mål stor tomt på Vagle, på den andre siden av jernbanen i forhold til godsterminalen i Ganddal.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

 vagle 1.jpg

Her har Rema Distribusjon (Login Vagle AS) kjøpt tomt og skal bygge nytt lager hvor rundt 100 personer vil få sin arbeidsplass. Rema har for lengst vokst ut av eksisterende lager på Forus og er nå lokalisert på tre forskjellige steder. Det store lageret på Forus ble bygget for framtiden for ca. 12 år siden, også da med Stangeland som grunnentreprenør. Den gang var det Skanska med blant annet TS-forbindelse Jo Frøyen som formann.

vagle 2.jpg

Denne gang er det SV Betong som skal utføre betongarbeidene som ventelig starter opp like over påske. Nybygget er på cirka 26 000 m2 og vil stå ferdig på nyåret 2018. Vi er stort sett ferdig med masseutskiftingen for bygget og utendørsanlegget, og klargjør nå for betongarbeidene.

vagle 3.jpg

Posten Norge blir nabo med en logistikkterminal på 16000 m2. De beregner også innflytting cirka samtidig. Det er planlagt ny veg med bru over jernbanen til godsterminalen. Denne vil forhåpentligvis også stå ferdig samtidig. Vår oppdragsgiver er Login Vagle As og Vagle Næringspark.

Verdien av våre arbeider er ca. 20 millioner eks mva. Per Svendsen er vår prosjektleder med Stein Arild Hansen (Steni) som driftsleder.

Byggherrens interesser ivaretas av Nova Form ved prosjektleder Edvard Hagman og byggeleder Ståle Børresen.

vagle 4.jpg