Lura Bydelssenter

Lurabyen er en unik kombinasjon av boliger, kontorer, butikker og servicetilbud som skal betjene bydelens innbyggere.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

lura bydelssenter 001.jpg

Her kommer omsorgssenter og etter hvert barnehage, lege, tannlege, fysioterapeut med mer. Lura kirke ligger også inne i Lurabyen.

Dette blir et urbant senter med cirka 700 planlagte boliger som  sammen med næringsvirksomhet vil bevirke til at her kan folk i alle aldre, jobbe, bo og leve. Flere av bedriftene som var lokalisert på tomten som f.eks. Rieber Thorsen, Ica, Haga buss, Columbus har enten flyttet eller lagt ned.

lura bydelssenter 002.jpg

Vår første kontrakt her var rivning og fjerning av de eksisterende bygningene. Transformeringen av det 100 000 m2 store området viser nå godt igjen i landskapet.

Hele området skal bli bilfritt. All parkering vil skje under jorda, og vi vil få flotte grønne lunger over parkeringshallene. Lura BOAS vil ha topp moderne sykehjemsfasiliteter med blant annet 61 sykehjems rom med utsikt til Gandsfjorden og med en 1200 m2 sansehage. Dette prosjektet vårt med grunnarbeider som inkluderer spunting, masseutskifting, omlegging av rør og kabler har en verdi på godt 7 millioner kroner.

lura bydelssenter 004.jpg

Sandnes kommune er byggherre mens Hent AS er vår oppdragsgiver. Tony Helles er vår prosjektleder med Geir Birkeland som driftsingeniør, Rune Skårland som driftsleder og Øystein Dahle formann. Jimmy Quist er Hent AS sin prosjektleder.

 lura bydelssenter 006.jpg