Meieriet på Nærbø

Miljøsaneringen er i gang.

nærbø meieri  rivningsarbeider 020.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

Som det heter i sangen: «Dette har vi venta på så lenge, ja så lenge.» Det er mange år siden vi var borti dette riveprosjektet første gang. Endelig er vi nå godt i gang med saneringsarbeidene for meieriet. Før vi starter med rivemaskinene, har vi mange medarbeidere som nå jobber med miljøsaneringen. Det betyr at alle materialer, unntatt betongkroppen, saneres og leveres til godkjente mottak.

nærbø meieri  rivningsarbeider 005.jpg
Traand Meland og Jørgen Evjen inne i meieriet.

Det jobbes nå med å fjerne gulvbelegg, elektriske ledninger og armaturer, rør, isolasjon, trematerialer, vinduer med mer. Disse arbeidene synes ikke fra utsiden av området med unntak av diverse containere. Først når de store rivemaskinene og kranene kommer på plass vil dette bli et «skue» på Nærbø.

Som ved alt annet arbeid hos oss står HMS-arbeidet i høysetet. Bygningsmassen ligger i krysset mellom hovedveien gjennom Nærbø og Torlandsvegen. Byggherre og vår oppdragsgiver er Meieritomten Utvikling SA. Verdien av våre arbeider er vel 10 millioner.

Bjørn Solvig er vår prosjektleder med Jørgen Evjen som anleggsleder, Traand Meland som driftsleder og Marek Kit som bas. Linda Øie fra Novaform ivaretar byggherrens interesser.

 nærbø meieri  rivningsarbeider 003.jpg

nærbø meieri  rivningsarbeider 004.jpg

nærbø meieri  rivningsarbeider 007.jpg

 

nærbø meieri  rivningsarbeider 018.jpg
Marek Kit fjerner asfalt.