Mellomlager Jåttåvågen

Ryfast-prosjektet med E39 Eiganestunnelen som vi har beskrevet i lange tider er godt kjent for våre lesere.  Som ukens anlegg denne gangen har vi valgt et «lite delprosjekt» nemlig Mellomlager Jåttå.

mellomlager (1).jpg
Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

I forbindelse med vår kontrakt på Eiganes-prosjektet hadde byggherren inngått avtale med Stavanger kommune om levering av fjellmasser fra anlegget til oppfylling av dokkene etter plattformbyggingen til NC i Jåttåvågen.

Det har så vist seg underveis at behovet for mer fyllingsvolumer er betydelig større enn hva byggherren først hadde beregnet. Derfor er vi i gang med å lage et stort mellomlager oppå det allerede oppfylte området. Her snakker vi om opp mot 250 000 m3 fjellmasser som vi lagrer i en 11 meter høy fylling.

mellomlager (2).jpg

Fjellmassen skal så senere fraktes på båt/lekter til Fiskå mølle på Fiskå, hvor den fylles ut i sjøen for nytt næringsareal. Vi er for tiden i gang med tilrettelegging og bygging av lasterampe for fartøy, samtidig som vi mudrer ca. 15 000 m3 for å åpne dokken for båtanløp.

Arbeidene våre ledes av prosjektleder Sigbjørn Tveiten med Sven Håvard Livik som driftsleder.

 

mellomlager (3).jpg

mellomlager (4).jpg

 

mellomlager (5).jpg

 

mellomlager (6).jpg

 

mellomlager (7).jpg