Mølldalshagen på Madla

Mølldalshagen er et sentrumsnært og flott boligprosjekt på Madla. Feltet inneholder blokker og rekkehus.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

mølldalshagen 017.jpg

Her er kort avstand til alt, handelssenter i Madlakrossen, flotte turareal og gang- og sykkelstier, Møllebukta og golfbanen. Vi begynte med grunnarbeidene i desember 2013 og skal være ferdig i desember i år. Alle rekkehusene er allerede solgt og innflyttet mens ca. 60 % av blokkleilighetene er innflyttet.

mølldalshagen 001.jpg

Utomhus-arbeidene er vi kommet langt med og VA-arbeidene er allerede overlevert kommunen.

I tillegg til generelt grunnarbeid har vi levert og montert ca. 700 m2 bjelkestengsel mot Ragbakken. Det måtte gjøres for ikke å få hele Ragbakken ned i byggegropa til parkeringsanlegget.

mølldalshagen 004.jpg
Vår prosjektleder Tony Helles til venstre og driftsleder Bernt Moen.

Oppå parkeringsanlegget har vi levert 1000m3 med Glasopor som er ekstrudert glass og veldig lett. Siden byggeplassen ligger like ved Møllebekken som er gytebekk, gikk vi til innkjøp av et mobilt renseanlegg.

Dette renser og behandler alt overvann fra byggeplassen i anleggstiden slik at bare rent vann kommer ut i bekken. Våre arbeider med prosjektet har en verdi på ca 25.000.000 kroner.

Vår oppdragsgiver og byggherre er Wico Eiendom med Kurt Hermansen som prosjektleder.

mølldalshagen 007.jpg