Nye arbeidsplasser utvikles

I Stavangerregionen har det helt siden oljen ble funnet i Nordsjøen vært behov for å skape nye arbeidsplasser. Stangeland Maskin har ofte vært en foretrukket entreprenør ved store nye næringsbygg i distriktet. Vi har gjennom årene bidratt til at de aller fleste oljeselskapene og andre aktører har fått flyttet inn i nye kontorbygg og lagerlokaler.

Noen av disse kan nevnes:

  • Schlumberger
  • Halliburton
  • Baker Oil
  • Statoil
  • Stavanger Aftenblad
  • Skattens Hus Sandnes
  • Aker Solutions, nytt adm.bygg i Jåttåvågen