Norgesrekord i mobilknusing?

Vi hastemobilisert personell og utstyr for å hjelpe Norsk Stein når de i midten på juni fikk stans i knuseverket sitt på Jelsa. I løpet av en periode på 34 dager ble det knust 746.560 tonn stein med vårt mobile knuseverk. Kan dette være en norgesrekord?

Anlegget på Jelsa er Europas største pukkverk og produserer årlig 11 millioner tonn stein. Knuseren er elementær i produksjonen, og en stans i primærknuseren påvirker følgelig hele produksjonslinja. «I løpet av stansen greidde våre to underleverandører å produsere rett under 1 million stein» sier Tor Helge Hilmarsen som er gruvesjef hos Norsk Stein. Han forteller videre at godt samarbeid løste en utfordrende situasjon på en effektiv måte. «Jeg lurer på om dette kan være norgesrekord i mobilknusing?», undrer Hilmarsen. Les gjerne med om Norsk Stein sitt anlegg på Jelsa her

Stangeland knuste i perioden 746.560 tonn stein i løpet av perioden. Det er tilsvarende hele årsproduksjonen Stangeland har i steinbruddet på Kalberg.

Norsk Stein på Jelsa er Europas største pukkverk, og produserer 11 millioner knust stein årlig.

«Dette er helt vilt, og det er takket være en effektiv gjeng som har snudd seg rundt, arbeidet døgnkontinuerlig på skift og utsatte ferien», sier Stian Byberg stolt. Han er leder for masse- og deponiavdelingen i Stangeland, og det var han som ble kontaktet av Norsk stein. Bestillingen kom mandag morgen 17. juni, og i løpet av dagen ble 400 tonn med utstyr slept til Sandnes kai. Natt til onsdag 19. juni var arbeidet i fullgang, og i løpet av første arbeidsuke knuste Stangeland hele 150.000 tonn stein. «En medvirkende årsak til den høye produksjon var godt samarbeid med Norsk Stein. De ønsket virkelig at vi skulle få det til, og la godt til rette for effektivitet» avslutter Stian.

400 tonn med utstyr klargjort på 7 timer

2 komplette knusesett var om bord lekteren til Jelsa. Settene bestod av en knuser type Jonsson 1211 som ble lastet av en CAT352 gravemaskin og under gikk en CAT986 hjullaster. Det andre settet bestod av en Kleeman MC120 Pro knuser, en CAT349 og en CAT982. For å gire opp et ekstra hakk siste uken ble det mobilisert ut et tredje sett. Settet bestod av en Sandvik 1208i, en graver av type CAT340 og en hjullaster CAT980.

«Utstyret vårt er dimensjonert for å produsere høyt volum», sier Arve Vold som er driftsleder i Stangeland. Engasjert forteller han at nøkkelen til denne enorme prestasjonen er dyktige folk som virkelig har stått på. «Det gikk  prestisje i gjengen vår at kunden ikke skulle merke stansen, så dette nagla vi!» smiler Arve.

Kleeman MC120 PRO lastes av CAT349E. Under fjernes stein av CAT382 hjullaster