Ny jobb i østre bydel

I dag kunne vi ringe med bjella på Stangaland.

ruth 004.jpg
Prosjektutvikler Ruth-Marie Nord-Varhaug ringte med klokka.

Jobben går ut på opparbeidelse av nytt friområde med park- og damanlegg i Emmaus, Stavanger. Det vil si omlegging av VA-anlegg, beplanting, etablering av oppholdssoner, felleshage og gangveisystem. Det skal lages en dam med permanent vannspeil på ca 260m2 samt en overvannsdam/våtmarksdam. Oppdragsgiver er Stavanger Kommune, og vi starter på jobben i høst.