Ny rammeavtale med Volvo

Torsdag 22. januar var det signering på Stangaland.

p1220003.jpg
Fra venstre Per Gunnar Strømberg Rasmussen, konsernsjef i Strømberg Gruppen, Olav Stangeland og Erik Engelien, administrerende direktør i Volvo Norge AS.

Tekst og foto: Arild Netland.

Stangeland Maskin AS, Nordic Crane Group AS og SR Group AS går sammen om innkjøp av lastebiler og servicetjenester. Bakgrunnen for samarbeidet er felles eierinteresser i selskapene.

På bakgrunn av størrelsen i disse innkjøpene ønsker vi å skrive rammeavtaler med to leverandører. Til sammen har selskapene i dag ca 350 lastebiler, hvorav 80 av lastebilene har påmontert kran.  Innkjøpsvolumet pr år vil ligge på 60-80 biler med en anslagsvis verdi på 100 – 130 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp av servicetjenester.

Vi er veldig fornøyd med at den 3-årige rammeavtalen med Volvo Norge AS og Strømberg Gruppen kunne underskrives torsdag 22. januar. Strømberg Gruppen, som er eier av Volvo-forhandlerne på sør- og vestlandet, vil håndtere avtalen i tett samarbeid med Volvo Norge AS. Fra før har vi inngått en avtale med Scania. For oss er det riktig med en god avtale med to leverandører, det gir oss muligheter til å sammenligne to ulike produkter og organisasjoner.

Volvo har stort fokus på å bidra til vår lønnsomhet i avtalen. Det er viktig for oss. Vi ønsker å tilknytte oss leverandører som forstår våre virksomheter og som sammen med oss vil finne de gode, rasjonelle løsningene. Det føler vi Volvo tar på alvor, og vil ha stort fokus på.

I våre rammeavtaler stilles det også krav til oss selv, i alle tre selskapene, at vi samarbeider godt og klarer å opptre ryddig og ordentlig i forhold til leverandøren. Dette er også viktig for oss, vi skal være best i våre bransjer, da får vi også knyttet til oss de beste leverandørene.

Fokusområdene i avtalen er:

  • Ståtid
  • Drivstoff forbruk og miljø
  • Kostnadsreduserende tiltak
  • Oppfølging av sjåførene

 Vi føler oss trygge på Volvo som leverandør, og ser frem til et godt samarbeid.