Nye jobber

– Time kommune, Line-Hognestad. VVA- og kabelanlegg pluss gang- og sykkelveg langs Hauglandsvegen. Verdi 21,2 millioner kr. Oppdragsgvier: IVAR/Time kommune. – Solastrandveien. Oppdragsgiver: Statoil. Utbedring av VA-anlegg og opparbeidelse av ny veg og fortau. Verdi: 11 millioner kr. – Jåttåvågen. Grøft for høytspentledning . Oppdragsgiver: Novaform AS. Verdi: 500 000 kr. – Strandalandet, Vatne-Hommersåk og […]

img_55342.jpg

– Time kommune, Line-Hognestad. VVA- og kabelanlegg pluss gang- og sykkelveg langs Hauglandsvegen. Verdi 21,2 millioner kr. Oppdragsgvier: IVAR/Time kommune.

– Solastrandveien. Oppdragsgiver: Statoil. Utbedring av VA-anlegg og opparbeidelse av ny veg og fortau. Verdi: 11 millioner kr.

– Jåttåvågen. Grøft for høytspentledning . Oppdragsgiver: Novaform AS. Verdi: 500 000 kr.

– Strandalandet, Vatne-Hommersåk og Bergsagel. Vintervedlikehold av ca. 280 km veg 2015-2020. Oppdragsgiver: Mesta AS. Verdi: fastgodtgjørelse på ca 16,5 millioner kr for perioden.

– Notvegen 45. Oppdragsgiver: Prosjektil/Boligpartner. Grunnarbeider for 6 eneboliger. Verdi: 2,2 millioner kr.