Nye lærlinger

Denne uka er en flott gjeng med nye lærlinger på opplæring her på Stangaland.

De får praktisk opplæring i maskinlære, høyder, GPS, laser, rør, kummer, kabel og heising med mer. Lærlingene får også teoretisk undervisning i blant annet HMS, RUH, SJA, personal, plikter og ansvar.

Den praktiske undervisningen foregår på øvingsfeltet vårt på Stangaland. Vi bruker ekte utstyr i simulerte øvelser. Undervisningen er det våre egne ansatte som står for.

Stangeland Maskin har nå totalt 31 lærlinger.

img_0080.jpg
Simen Helleland, Kay Tjora og Jan Martin Pollestad i gang i grøfta.

img_00851.jpg
Framme fra venstre Oddbjørn Hansen Vestbø, lærer Jan Oaland, lærer Henrik Torland, Ordin Klungtveit, Asle Kvaløy og Tommy Waage Tengesdal.

img_0094.jpg
Simen Helleland og Tommy Waage Tengesdal øver seg på legging av rør. Tommy som er maskinførerlærling har tidligere vært utplassert hos oss. Han er godt fornøyd med opplæringen.