Nye oppdrag!

Det har vært godlyd i gangene på Stangaland de siste dagene. Vi har ringt i klokka for flere nye oppdrag. Ett slag med klokka betyr 1 million kroner.

img_47204.jpg
Prosjektutvikler Ruth-Marie Nord-Varhaug ringte først for at Stangeland Maskin fikk oppdraget som hovedentreprenør på Tasta Skatepark av Stavanger kommune etter ny anbudsrunde. Vi skal opparbeide skatepark med bowl- og street-areal samt utomhusområder. Betongpark AS skal utføre betongarbeidet. Oppstart blir så snart som mulig. Verdi på oppdraget er cirka 16 millioner kroner.

Så ringte Ruth-Marie for at vi var billigst på tilbudsåpningen av oppdraget med ny parkeringsplass ved Varhaug kyrkje! Verdi cirka 6 millioner kroner.

img_07521.jpg
Det var en glad Ørjahn Andersen i Riveavdelingen som ringte med klokka for å markere at vi har fått rivningen av bygg 3 og 11 på Norseabasen i Tananger. Verdi: cirka en million kroner.

 

img_0744.jpg
Markedsleder Eivind Stranden og prosjektutvikler Mona Vareberg ringte 11 og 3 ganger i klokka. De 11 slagene var for å fortelle at vi var billigst på tilbudsåpning VA sanering Lensmannsvegen for Sola kommune. De 3 slagene var for å markere at vi fikk grave- og utomhusjobben på Byttebua for Ivar på Bærheim. Oppdragsgiveren vår her er Jærentreprenør.

img_0741.jpg
Markedsleder Eivind Stranden, prosjektutviklere Ruth-Marie Nord-Varhaug og Helge Bjunes ringte i klokka på onsdag for denne rekken med oppdrag:
– NAWSARH Sola – peling. Byggherre: Forsvarsbygg. Oppdragsgiver: AF Gruppen. Verdi: cirka  4, 7 millioner kroner.
– Utskifting av kastbur i Sandnes Idrettspark. Byggherre: Sandnes kommune. Verdi: cirka 300 000 kroner.
– Utvendig sykkelparkering SUS. Byggherre Helse Stavanger. Verdi: cirka 900 000 kroner.
I tillegg var vi billigst på tilbudsåpningen av prosjekt: Ny hovedbro på Madlasandnes. Byggherre: Stavanger kommune. Verdi: cirka 2,4 millioner kroner.