Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Fornying av hage – fra ide til virkelighet

Kunden vår hadde selv en ide om hvordan hagen skulle se ut. Vår Frank Møller foretok befaring og kom med løsninger og forslag på materiell- og plantevalg. Se selv hvor stor endringen ble!

Ta vare på hverandre!

Grensene til Norge er tilnærmet stengt, og landet vårt er nå i den største krisen i etterkrigstiden. Alvoret skyller over oss, og vi skal gjøre alt i vår makt for å sikre liv, helse og videre drift. Samfunnet, våre ansatte, kunder og leverandører er avhengig av det.

Tiltak for å redusere korona pandemien

Korona pandemien setter store begrensninger på samfunnet vårt. Vi har et solidaritetsansvar for hverandre og vi må alle gjøre vår del for å redusere spredning generelt sett, og holde arbeidsplassen vår smittefri. Sammen med bedriftshelsetjenesten har vi utarbeidet handlingsplan for tiltak. Ta våre på hverandre i en utfordrende tid for alle.

Knuseoppdrag 70 grader nord

I de nedlagte kobbergruvene i Repparfjorden I Finnmark har industriselskapet Wergeland AS tillatelse til å ta ut 19 millioner tonn pukk i løpet av konsesjonsperioden. Da de kjøpte bruddet i 2002 stod de selv for produksjonen, men siden mars 2019 har de leid inn tjenesten. Pukken selges til Equinor, og legges på havbunnen for å beskytte 145 kilometer rør i Barentshavet. Rørene går fra prosessanlegget på Melkøya, til Snøhvitfeltet og Johan Castrup.

Beskjæring og forvaltning av tre i offentlige rom

Arboristen Oluf M. Brand holder kurs i beskjæring og forvaltning av tre for gartneravdelingen i Klepp kommune. Kurset tar for seg grunnleggende beskjæringsteori, beskjæringsteknikker, vekstfaser, risikotrær og klatreteknikker.