Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Tiltak for å redusere korona pandemien

Korona pandemien setter store begrensninger på samfunnet vårt. Vi har et solidaritetsansvar for hverandre og vi må alle gjøre vår del for å redusere spredning generelt sett, og holde arbeidsplassen vår smittefri. Sammen med bedriftshelsetjenesten har vi utarbeidet handlingsplan for tiltak. Ta våre på hverandre i en utfordrende tid for alle.

Et marked med muligheter også i 2020

Et hektisk år med god aktivitet, sier markedssjef Tore Haukali Hansen om 2019. Som følge av blant annet avlyste og utsatte prosjekter fra Statens Vegvesens side, kan 2020 bli mer utfordrende.

Klarer vi å ville mest og være best, vil imidlertid også kommende år bli godt for Stangeland, tror Tore.

Jubilantfest 2019

Jubilanter Stangeland Maskin og Nordic Crane Vest
Jubilanter Stangeland Maskin og Nordic Crane Vest

Vi er vanvittig stolt over jubilantene våre. Gratulerer til dere alle!

Finalist Årets bedrift i Stavanger-regionen

Blant 97 nominerte kandidater er vi stolt over å være en av fem finalister. Kriteriene som vektlegges er lokalt tilhørighet, stabilitet og at selskapet har utmerket på ett eller flere områder de siste årene.

Klargjør kai for framtidens utslippsfrie ferjer

De er med på nybrottsarbeid, de Stangeland-ansatte som for tiden jobber på kaianlegget til ferjesambandet Nesvik – Hjelmeland – Skipavik i Ryfylke. Anlegget er nemlig Statens Vegvesens pilotprosjekt for utvikling av batteri- og hydrogenteknologi. Det er en viktig milepæl på veien mot målet om nullutslipp fra ferjetrafikken her til lands innen 2030.