Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Sømmebakken

For Statens vegvesen bygger vi for tiden en parsell på ca. 1 km på Rv 509 ved Sømmebakken – Sola skole.