Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Nye jobber

– Time kommune, Line-Hognestad. VVA- og kabelanlegg pluss gang- og sykkelveg langs Hauglandsvegen. Verdi 21,2 millioner kr. Oppdragsgvier: IVAR/Time kommune. – Solastrandveien. Oppdragsgiver: Statoil. Utbedring av VA-anlegg og opparbeidelse av ny veg og fortau. Verdi: 11 millioner kr. – Jåttåvågen. Grøft for høytspentledning . Oppdragsgiver: Novaform AS. Verdi: 500 000 kr. – Strandalandet, Vatne-Hommersåk og […]

Strålende vegåpning

Torsdag 2. juli ble E39 kryss fv. 14 Refsland offisielt åpnet av fylkesordfører Janne Johnsen. Etterpå feiret vi med hjemmelaget komle på Ualand samfunnshus.

Kake på Langevatn

Fredag 26. juni inviterte IVAR til feiring av godt utført arbeid på delprosjektet som sluttføres i disse dager. Men vi er ikke ferdige på Langevatn. Vi skal også utføre grunnarbeidene for Kruse Smith sitt store byggprosjekt på Langevatn.

Årets sommerfest

550 ansatte med følge storkoste seg da familiene Stangeland inviterte til sommerfest på Hellestø.

Ny jobb i Hå!

I dag fikk vi et oppdrag i Roskliå på Nærbø.